Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Vláda schválila návrh novely zákona o daních z příjmů ve věci fyzických osob


Vláda schválila návrh novely zákona o daních z příjmů ve věci fyzických osob uplatňujících výdaje procentem příjmů. Těchto osob by se měly dotknout následující změny: * Současné procento výdajových paušálů má zůstat zachováno. Změny se nedotknou živnostníků, jak je v médiích často prezentováno. * U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 40 % (podnikání podle zvláštních předpisů, jiná samostatná výdělečná činnost) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím výdajového paušálu omezena částkou 800 000 Kč. * U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 30 % (pronájem obchodního majetku podle § 7, pronájem podle § 9) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím výdajového paušálu omezena částkou 600 000 Kč. * Osoby uplatňující výdaje paušálem u příjmů podle z podnikání podle § 7 nebo z pronájmu podle § 9 nemohou uplatnit slevy na manželku ani daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet dílčích základů, u nichž byly uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % z celkového základu daně. * Pro roky 2013 až 2015 má být zavedeno tzv. solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud součet hrubého příjmu (nikoli "superhrubé mzdy") a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (čistého příjmu z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti), přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy. * Pro roky 2013 až 2015 je navrhováno úplně zrušení maximální vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Datum zvěřejnění: 2012-06-11


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU