Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 - Kategorizace účetních jednotek


1) Účetní jednotky budou nově rozděleny do 4 skupin. Zařazení do příslušné kategorie bude závislé na dosažení (překročení) alespoň dvou ze tří stanovených kritérií, jakými jsou aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu, průměrný počet zaměstnanců, následovně:


(pro zvětšení, klikněte)


V účetním období, které započne v roce 2016, bude účetní jednotka postupovat podle právní úpravy pro kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období. Kritéria pro povinný audit řádných a mimořádných účetních závěrek nedoznala žádné změny.

2) Účetní závěrka musí kromě dalších náležitostí obsahovat také informaci o zápisu do veřejného rejstříku, která je uváděná na obchodních listinách a případný dovětek, že je v likvidaci.

3) Výjimky pro mikro a malé účetní jednotky.
• nesestavují části účetní závěrky, jakými jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
• nesestavují výroční zprávu ty mikro a malé účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů
• nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty ty mikro a malé účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinný audit a není toto ověření povinné podle jiných zákonů
• jsou osvobozeny od povinností vykazování nefinančních informací ve výroční zprávě (ustanovení se týká i středních účetních jednotek)
Datum zvěřejnění: 2015-09-29


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU