Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Auditorská zpráva s účinností od 1.1.20165


Nadcházející změny se budou týkat auditu výroční zprávy, kterou přináší novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a současně č. 93/2009 Sb., o auditorech. Pro všechny zprávy o povinném auditu vydané po 1. 1. 2016 platí, že jejich povinnou součástí musí být vyjádření auditora k výroční zprávě účetní jednotky. Nebude tedy již dále možné vyjadřovat se k účetní závěrce a výroční zprávě ve dvou oddělených auditorských zprávách. V důsledku této novely jsou účetní jednotky povinny zpřístupnit auditorovi výroční zprávu (netřeba v jejich finální grafické podobě) ještě před vydáním zprávy auditora.
Datum zvěřejnění: 2015-10-26


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU