Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Podpisový záznam na zveřejněné účetní závěrce


V souvislosti se závěry Koordinačního výboru (č. 464/18.11.15) upozorňujeme na nový výklad právních předpisů týkajících se zveřejňování účetní závěrky a formy jejího podpisového záznamu.
Dle stanoviska Generálního finančního ředitelství musí být podpisový záznam připojen vždy tam, kde to zákon ukládá, tudíž nelze připustit ani výkladem, že by se zveřejnila účetní závěrka bez podpisového záznamu, a to také s ohledem na skutečnost, že účetní závěrka před jejím schválením musí být sestavena. Aby byla považována za sestavenou, musí zároveň obsahovat podpisový záznam.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZÚ“), § 4, 5 upravuje podobu podpisového záznamu jako:

a) vlastnoruční podpis, a to pouze za podmínky účetního záznamu v listinné formě, nebo

b) uznávaný elektronický podpis (více viz zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) anebo obdobný průkazný účetním záznam v technické formě za předpokladu účetního záznamu v technické formě,

c) v případě účetního záznamu ve smíšené formě je zapotřebí podepsání vlastnoručním podpisem na listinné části a současně u částí účetního záznamu v technické formě obsahující digitální data jejich podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě.


Účetní závěrku je podle ZÚ §21a nutno publikovat, a to v elektronické podobě. Účetní závěrku tvoří nedílný celek dokumentů (specifikovaných v ZÚ §18, odst.1), a musí obsahovat podpisový záznam (ZÚ §18, odst. 3).

Závěr: Vzhledem k výše uvedené nutnosti publikovat účetní závěrku v elektronické podobě je tedy vyloučena možnost jejího podepsání vlastnoručním podpisem a je zapotřebí účetní závěrku opatřit elektronickým podpisem či obdobnými průkazným účetním záznamem v technické formě. Naskenovaný podpis by byl tedy považován za nesplnění zákonných podmínek s možností uložení pokuty (ZÚ §37) až do výše 3% hodnoty aktiv celkem.
Datum zvěřejnění: 2016-06-29


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU