Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Přehled o změnách vlastního kapitálu od 1. 1. 2016


Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 18 odst. 2) od 1. ledna 2016 ukládá povinnost středním a velkým účetním jednotkám, aby jejich účetní závěrka obsahovala i Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (dále jen „přehled“) obsahuje důležité informace pro uživatele účetních závěrek, týkající se změn vlastního kapitálu za účetní období. Tyto změny se týkají transakcí s vlastníky (zvyšování a snižování základního kapitálu, rozdělování zisku, příplatky mimo základní kapitál, výplata ostatních kapitálových fondů) a ostatních transakcí (změny účetních metod, opravy významných účetních chyb, přecenění při přeměnách).

Vzhled a struktura přehledu není v českých účetních předpisech závazně upravena, proto vydala Národní účetní rada Interpretaci I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu. Níže shrnujeme nejdůležitější skutečnosti:

• Ve sloupcích přehledu se vlastní kapitál člení podobně jako v rozvaze.

• V řádcích přehledu se uvádí transakce měnící výši nebo strukturu vlastního kapitálu.

• V přehledu se uvádí transakce za běžné období a za tolik srovnávacích období jako u ostatních výkazů uvedených v účetní závěrce (tj. poprvé za roky 2015 a 2016). U srovnávacího období se v jednotlivých sloupcích přehledu uvádí počáteční zůstatky (tj. k 1. 1. 2015).

• Při vykázání účetních chyb a změn metod přehled obsahuje částky za srovnávací období, které byly uvedeny v původních účetních výkazech (tj. k 31. 12. 2014), nikoli upravené o opravy chyb a změny metod (tj. k 1. 1. 2015). Opravy chyb a změny metod se uvedou jako samostatné transakce.

• Pokud se konečné zůstatky pokračující účetní jednotky, která se zúčastnila přeměny, z tohoto důvodu liší od jejich počátečních zůstatků, v přehledu se uvede, o kolik a jak se počáteční zůstatky takto změnily. Totéž platí i v případě, pokud se v důsledku přeměny obdobně mění počáteční zůstatky nejstaršího uváděného srovnávacího období.

Dovolujeme si uvést odkaz na vzorový přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený na základě informací obsažených v Interpretaci I – 32.
Datum zvěřejnění: 2016-09-12


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU