Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Opětovné upozornění


V následujícím krátkém článku bychom Vás rádi opětovně upozornili na novinky platící od 1. 1. 2016. Během září jsme v Aktualitách zveřejnili články zabývající se Přehledem o změnách vlastního kapitálu od 1. 1. 2016 a Přehledem o peněžních tocích od 1. 1. 2016. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 18 odst. 2) od 1. ledna 2016 ukládá povinnost středním a velkým účetním jednotkám, aby jejich účetní závěrka obsahovala i Přehled o změnách vlastního kapitálu. Tento zákon taktéž stanovuje pro střední či velké účetní jednotky povinnost sestavit přehled o peněžních tocích.

Od 1. 1. 2016 se snížila kritéria ukládající povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Rozdělení na konsolidační skupiny a další podrobnosti naleznete v článku Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku od roku 2016 v Aktualitách, který byl zveřejněn 30. září. Sestavením první konsolidované účetní závěrky se dále zabývá článek Povinnost konsolidace 2016 – sestavení první konsolidované účetní závěrky uveřejněný v Aktualitách dne 6. října.

Nemalá změna proběhla též v sestavování účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztrát podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. Tyto změny shrnuje článek Účetní výkazy od 1. 1. 2016, jenž byl na našem webu vyvěšen 22. listopadu.

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se výše zmíněného, jsme Vám k dispozici.
Datum zvěřejnění: 2017-01-05


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU