Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu


Poslanci schválili 27. listopadu 2013 zákonná opatření Senátu, která mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Připravili jsme pro Vás přehled vybraných změn:

- Dědická a darovací daň je začleněna do zákona o daních z příjmů. Veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu se osvobozují od daně z příjmů. Dary se osvobozují v obdobném rozsahu, jako je tomu pro účely současné daně darovací.
- Lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů je prodloužena ze šesti měsíců na tři roky. Zároveň je zavedeno osvobození příjmu z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000Kč.
- Samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou jsou příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce do výše 10 000 Kč (dříve 5 000 Kč ). Tento příjem nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
- Příjmů za práci žáků a studentů z praktického výcviku jsou od daně z příjmů osvobozeny (žáci a studenti nejsou považovány za zaměstnance v oblasti nemocenského, důchodového ani zdravotního pojištění).
- Limit osvobození u plateb zaměstnavatelů na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zůstává 30 000 Kč.
- Paušální výdaje podnikatelů zůstávají v podstatě zachovány jako v současné podobě.
- Způsob stanovení základu daně účetních jednotek je zpřesněn v návaznosti na judikaturu NSS v oblasti nerealizovaných kursových zisků.
- Zavádí se definice finančního leasingu.
- Podílové fondy mohou odepisovat hmotný majetek.
- Zdanění svěřenských fondů je v podstatě upraveno obdobně jako s.r.o.
- Příloha č. 1 reaguje na aktuální klasifikaci. Došlo pouze k výjimečnému přesunu položek u tzv. transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů se druhé do třetí odpisové skupiny.
- Zrušení superhrubé mzdy předpokládané od roku 2015 nenastane.
- Daň z nabytí nemovitých věcí zůstává ve výši 4% a i nadále ji bude platit prodávající.
Datum zvěřejnění: 2013-11-28


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU