Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) pro nevýdělečné organizace od 1.1.2016


Novela vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, přinesla ve své příloze č. 1 a 2 novou podobu účetních výkazů pro rok 2016.

V rozvaze jde především o změny v názvosloví některých položek. Ve výkazu zisku a ztráty jde také o změny v názvosloví některých položek, ale především došlo k úpravě ve struktuře vykazování.

Pro zabezpečení správné obsahové náplně nových výkazů je však nezbytné upravit účtový rozvrh. Ze změn provedených ve směrné účtové osnově upozorňujeme zejména na následující:

1) Změny ve vykazování stavu zásob a aktivace:

účtová skupina 61 – Změny stavu vnitroorganizačních zásob nově nahrazenou skupinou 56 – Změny stavu zásob vlastní činnosti

účtová skupina 62 – Aktivace nově nahrazenou skupinou 57 - Aktivace

Účetní závěrka je sestavována v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu může sestavit pouze mikro účetní jednotka a malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu je sestavena dle §30 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Novou podobu účetních výkazů pro rok 2016 naleznete v sekci vzorových dokumentů.
Datum zvěřejnění: 2017-01-23


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU