Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací a vloženého majetku u dobrovolného svazku obcí


Na začátku roku 2017 stále ještě nemáme schváleno finální znění novely zákona o daních z příjmů. Sněmovní tisk 873 prošel druhým čtením 30. 11. 2016 a třetí čtení po pozměňovacích návrzích je stanoveno na 10. 1. 2017. Je pravděpodobné, že daňový balíček na rok 2017 nabude účinnosti až 1. 4. 2017.

Článek se bude zabývat změnou zákona v oblasti daňových odpisů svěřeného majetku u příspěvkových organizací a vloženého majetku u dobrovolného svazku obcí. Jedná se o nápravu disproporce při porovnání možnosti daňového odpisování svěřeného (popř. vloženého) majetku u podobných subjektů.

Principem odpisování hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů je umožnění daňových odpisů v zásadě pouze vlastníkovi majetku (§28 odst. 1 písm. a) ZDP), protože je zároveň poplatníkem, který vypořádává výdaje a příjmy spojené s prodejem odpisovaného majetku. Zatímco speciální ustanovení §28 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů umožňuje příspěvkovým organizacím státu jim svěřený majetek daňově odpisovat, u příspěvkových organizací územních samosprávných celků zatím obdobnou možnost nenajdeme.

Současný stav neumožňuje dobrovolnému svazku obcí daňově odpisovat do něj vložený majetek z důvodu, že není vlastníkem majetku. Naproti tomu členská obec si daňové odpisy nemůže uplatnit kvůli tomu, že nemá žádné příjmy z tohoto majetku. Specifickou úpravou majetkoprávních vztahů mezi dobrovolným svazkem obcí a členskou obcí je sledována ochrana majetku obce, nikoli však vyloučení z možnosti vložený majetek daňově odpisovat.

Podle očekávání by novela zákona o daních z příjmů měla doplnit za §28 odst. 1 za písmeno c) nová písmena d) a e), která znějí:

„d) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření,

e) dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí,“

a umožnit doplněním odepisovat uvedeným uživatelům majetek zřizovatele, respektive členské obce.
Datum zvěřejnění: 2017-01-30


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU