Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Změna úpravy registrace a dalších postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve sdružení)


Na začátku února 2017 stále ještě není jistá finální podoba znění zákonů, které upravuje Sněmovní tisk 873. Návrh zákona byl na začátku ledna 2017 poslaneckou sněmovnou schválen ve třetím čtením a v současné době návrh čeká na vyjádření senátu.. Daňový balíček na rok 2017 by pravděpodobně měl nabýt účinnosti k 1. 4. 2017.

Návrh přináší změny v oblasti tzv. společností (dříve sdružení bez právní subjektivity). Dochází ke změnám v oblasti registrace a dalších postupů při správě daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem nové úpravy je uvedení zákona o dani z přidané hodnoty do souladu se směrnicí o dani z přidané hodnoty a obecnými principy daně z přidané hodnoty.

Právní základ společnosti je upraven občanským zákoníkem v §2716 až §2746. Mezi základní rysy společnosti patří to, že společnost nemá právní subjektivitu. To znamená, že nemůže být nositelem práv a povinností a nemůže v právních vztazích vystupovat svým jménem a nést odpovědnost za své jednání. Nemůže samostatně vystupovat před úřady a dalšími institucemi. Práva a povinnosti nevznikají společnosti, ale pouze jejím společníkům. Společnost není účetní jednotkou ani daňovým subjektem.

Unijní právo předmětnou problematiku nijak neupravuje.

Zákon o dani z přidané hodnoty (ZDPH) společnost nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Současná úprava vyplývající ze ZDPH umožňuje společnosti ustanovit si svého zástupce a skrze něj jednat s dodavateli nebo odběrateli. Jak se ale postupně ukázalo, takové řešení s sebou přináší více komplikací než užitku. Proto se navrhuje speciální úpravu zrušit a uložit každému ze společníků povinnosti samostatně.

Nově by tedy měl společník společnosti postupovat podle obecných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty. V praxi by to pro společníky znamenalo zejména:

  • • Pro účely obratu a následné podání přihlášky k registraci sledovat obrat samostatně, nikoliv za sdružení jako celek
  • • V evidenci pro účely DPH vést veškeré údaje za svá uskutečněná a přijaté plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti vůči ostatním společníkům
  • • V daňovém přiznání, kontrolním hlášení a souhrnném hlášení uvádět i ta plnění, která uskutečňuje v rámci společnosti
  • • Při vystavování dokladů by měl každý společník postupovat samostatně podle standardních pravidel pro vystavování daňových dokladů (§27, §28 a §29)
  • • V souvislosti s odstraněním speciálních pravidel pro zrušení registrace společníka společnosti na žádost (§106c) by měl nově společník společnosti při žádosti o zrušení registrace postupovat stejně jako každý jiný plátce (§106b)


Další dopady zrušení speciálních ustanovení týkající se společnosti lze najít ve zmiňovaném Sněmovním tisku 873 na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (www.psp.cz).
Datum zvěřejnění: 2017-02-09


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU