Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Účty časového rozlišení a dohadné položky


Zásada časové a věcné souvislosti, která bývá také nazývána akruálním principem, je jednou ze základních účetních zásad (§ 3 odst. 1 ZÚ)

Témata: Náklady příštích období; Komplexní náklady příštích období; Výdaje příštích období; Výnosy příštích období; Příjmy příštích období; Dohadné položky aktivní; Dohadné položky pasivní. Více se dozvíte v samotném dokumentu.
Datum zvěřejnění: 2017-05-18


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU