Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Variantní zjednodušený způsob výpočtu konsolidačního rozdílu


Vzhledem k tomu, že byly upraveny limity pro konsolidaci a to směrem dolů, daleko větší množství účetních jednotek bude tvořit tzv. konsolidační celek. Od konsolidace je osvobozena pouze „malá skupina podniků“, což je skupina podniků pokud nepřekračuje dvě ze tří kritérií (ta musí být ale stanovena na konsolidačním základě):
- Aktiva 100mil., obrat 200mil., 50 zaměstnanců.
Jako pomocný materiál pro sestavení konsolidované účetní závěrky zveřejnila Národní účetní rada k vnějšímu připomínkovému řízení návrh interpretace NI-55 Variantní zjednodušený způsob výpočtu konsolidačního rozdílu.
Datum zvěřejnění: 2017-06-09


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU