Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob


Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob § 35c/1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zvýšení částek § 35c/1 ZDP

Ve zdaňovacím období roku 2017 dochází, díky novele zákona o daních z příjmů (účinnost od 1. 7. 2017), ke zvýšení částek na daňové zvýhodnění na druhé dítě z původních 17.004 Kč na 19.404 Kč, a na třetí a každé další dítě se zvýší z původních 20.604 Kč na 24.204 Kč, pokud není uplatněna sleva podle § 35a nebo § 35b. Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává stejné, tzn. 13.404 Kč ročně.

Nárok na daňové zvýhodnění využije, v případě že je v jedné domácnosti více poplatníků, pouze jeden z poplatníků.

Zvýšený nárok na daňové zvýhodnění za období do účinnosti novely bude zohledněno v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání.
Datum zvěřejnění: 2017-07-24


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU