Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Lze mít dohodu o provedení práce a být registrován na úřadu práce?


Podle novely zákoníku práce od 1. listopadu 2017 nelze kolidovat dohodu o provedení práce s evidencí o zaměstnání na úřadu práce. Novela nám říká, že kdo chce zůstat zaevidovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, musí přejít z dohody o provedení práce na jiný způsob zaměstnání, a to na dohodu o pracovní činnosti nebo na pracovní poměr s omezenou možností výdělku.

Novela také dává možnost uchazečům o zaměstnání tříměsíční přechodné doby, a to pokud uzavřeli dohodu o provedení práce před 29. červencem 2017. Během této přechodné doby si uchazeč musí rozmyslet, zda zůstane v evidenci úřadu práce a podá výpověď z dohody o provedení práce nebo si dohodu zachová a nebude moci být zaevidovaný jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Pokud by se uchazeč rozhodl zachovat si dohodu o provedení práce, znamenalo by to pro něj, že si zdravotní pojištění bude muset hradit sám.

Pokud uchazeč o zaměstnání přestoupí na dohodu o pracovní činnosti, musí si dávat pozor na omezení, která tato dohoda má. Omezeními jsou platba zdravotního pojištění, pokud výdělek přesáhne částku 2.500 Kč a sčítání dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc.
Datum zvěřejnění: 2017-12-07


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU