Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

White Paper on Transfer Pricing Documentation


30. července publikovalo OECD návrh veřejné diskuse pod názvem bílý papír k dokumentaci převodních cen (White Paper on Transfer Pricing Documentation). Veřejnost byla požádána o komentář k otázce jak mohou být pravidla pro dokumentaci převodních cen vylepšena, sjednocena a zjednodušena. 3. října publikovalo OEDC memo k dokumentaci převodních cen a k uvádění informací podle zemí (Memo on transfer pricing documentation, country-by-country reporting).

Mamorandum navazuje na bod 13 BEPS akčního plánu požadujícího po OECD specifikovat požadavky pro daňové poplatníky pro uvádění příjmů, placených daní a ukazatelů ekonomické aktivity podle společné šablony. Zveřejňované informace by měly poskytnout podklady pro účinné hodnocení rizik a uplatnění pravidel převodních cen.

K uvedeným materiálům proběhnou na půdě OECD veřejné konzultace 12-13 listopadu 2013.
Datum zvěřejnění: 2013-10-16


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU