Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Základ daně z nabytí nemovitých věcí bez DPH


Finanční správa České republiky (dále jen Finanční správa ČR) 24. listopadu 2017 zveřejnila informaci týkající se stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí ve světle aktuálních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS). NSS dospěl k názoru, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí nelze zahrnout DPH. Předmětem posouzení NSS byly případy, ve kterých byl poplatníkem převodce. Názor, jakým způsobem je třeba postupovat v případě, že je poplatníkem nabyvatel (v současnosti jde o většinu případů), NSS jednoznačně nevyjádřil.

Soud ve zmíněných judikátech uvedl, že základem daně z nabytí nemovitých věcí je cena sjednaná bez DPH, a to z toho důvodu, že výše DPH je stanovena zákonem a nelze její výši sjednat. Dle Finanční správy ČR lze tento názor vztáhnout i na případy, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel. To platí pouze v případě, že je převodce plátce DPH a cena sjednaná zahrnuje DPH.

Finanční správa se proto rozhodla závěry ze zmíněných rozsudků aplikovat nejen pro případy, kdy je poplatníkem převodce, ale také pro případy, kdy je poplatníkem nabyvatel, a to bez ohledu na to, zda předmět daně z nabytí nemovitých věcí vznikl do 31. října 2016 nebo od 1. listopadu 2016.

Finanční správa ČR bude aplikovat vyvozené závěry pouze na případy, kdy nebylo dosud ukončeno daňové řízení, tj. nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci ve lhůtě pro vyměření daně svá práva uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání. Uvedené se týká pouze případů, kdy nabývací hodnotou je cena sjednaná, převodce nemovité věci je plátcem DPH a zároveň cena sjednaná DPH zahrnuje.

V této souvislosti Finanční správa ČR doporučuje uvádět v kupních smlouvách týkajících se nabytí vlastnického práva k nemovité věci vždy jednoznačně vyčíslenou částku odpovídající DPH.
Datum zvěřejnění: 2018-03-07


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU