Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Odepisování technického zhodnocení podnájemcem


Novela zákona o daních z příjmů, která vstoupila v platnost 1. 7. 2017, nám přináší nový pohled na způsob odepisování technického zhodnocení majetku. Doposud zákon o dani z příjmů umožňoval odepisovat technické zhodnocení kromě vlastníka majetku pouze nájemci a uživateli finančního leasingu za podmínky, že technické hodnocení hradil tento nájemce nebo uživatel.

Cizí majetek však nezhodnocuje jen nájemce, stejná situace může nastat také u podnájemce, kterému však stávající úprava neumožňuje daňové odpisy uplatnit a to za žádných okolností. A právě toto mění novelizované znění zákona.

Nová úprava přidává ustanovení § 28 odst. 7 ZDP, se kterým tak přichází možnost odepisovat technické hodnocení i na ostatní případy kdy dochází k přenechání věci k užití jinému (podnájemce), a to za stejných podmínek, za kterých dnes může odepisovat technické zhodnocení nájemce nebo uživatel u finančního leasingu. Základním předpokladem pro odepisování technického zhodnocení podnajatého majetku je, že nájemce má souhlas vlastníka s odepisováním uveden ve smlouvě a následně má podnájemce souhlas od nájemce. Další podmínkou je, že nedojde ke zvýšení vstupní ceny majetku u vlastníka o výdaje z titulu provedeného technického zhodnocení, a že odepisování technického zhodnocení bude zařazeno do stejné odpisové skupiny, do které je již majetek zařazen.

Změny, které přišly s novou úpravou lze využít již na technické hodnocení, které proběhlo v druhé polovině roku 2017, ale uplatnit je můžeme až v roce 2018.
Datum zvěřejnění: 2018-04-23


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU