Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Jaké náklady lze uznat u mateřské společnosti jako daňové?


Debata na zasedání Společného fóra pro vnitropodnikové oceňování (JTPF) z března 2009 nám přinesla nový pohled na to, jaké náklady lze obecně považovat za náklady ve prospěch mateřské společnosti a jaké otázky musí být zodpovězeny při jejich určování.

Nejprve si musíme odpovědět na otázku, zdali je nákladová položka ve prospěch celé skupiny, nebo z ní má prospěch jen mateřská společnost. Dále jestli daná nákladová položka má být přiřazena všem dceřiným společnostem, nebo by se měla považovat za vynaloženou ve prospěch určité dceřiné společnosti.

Z předchozích otázek vyplývá, že jediný možný přístup, který lze použít k vyhodnocení nákladů je případ od případu.

Náklady, které lze obecně považovat za náklady ve prospěch mateřské společnosti jsou:

  • - Náklady na činnosti související s právní strukturou mateřské společnosti (viz oddíl 7.10 Směrnice OECD).
  • - Náklady na schůze podílníků mateřské společnosti, včetně reklamních nákladů.
  • - Náklady na emisi podílů mateřské společnosti.
  • - Náklady správní rady mateřské společnosti, které souvisí se statutárními povinnostmi ředitele jako člena správní rady – Podle JTPF je vždy vhodné zvolit individuální přístup, kdy je ředitel, nebo člen správní rady oprávněn vykonávat činnosti pro konkrétní prospěch dceřiné společnosti/společností, a proto by mohlo být třeba je přiřadit.
  • - Náklady na dodržení daňového práva mateřskou společností.
  • - Náklady související s plněním požadavkům na podávání hlášení.
Datum zvěřejnění: 2018-06-18


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU