Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Závazná posouzení otázky správcem daně


V případě, že poplatník hledá vyšší jistotu správného postupu v daňových situacích, lze u vybraných případů požádat finanční úřad o závazné posouzení. Takové posouzení by měl finanční úřad respektovat při případné daňové kontrole. Zákonem definovanými možnými situacemi jsou:

  • • Závazné posouzení určení sazby daně z přidané hodnoty u zdanitelného plnění (§47a + §47b zákona o dani z přidané hodnoty – dále jen „ZDPH“)
  • • Závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (§92h + §92i ZDPH)
  • • Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům (§24a zákona o daních z příjmů – dále jen „ZDP“)
  • • Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnost, anebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§24b ZDP)
  • • Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením (§33a ZDP)
  • • Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu (§34e ZDP)
  • • Závazné posouzení skutečnosti, zda daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně (§38na odst. 7 ZDP)
  • • Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (§38nc ZDP)
  • • Závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny (§38nd ZDP)
  • • Závazné posouzení evidence tržeb (§32 ZoET)


Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příloha ČÁST I: v položce 1 odst. 1 písm. n) částkou 10 000 Kč (většina závazných posouzení) a v položce 1 odst. 1 písm. o) částkou 1 000 Kč (závazné posouzení evidence tržeb).

Finanční správa ročně přijímá řádově stovky žádostí o závazné posouzení, z čehož jsou většina žádosti o závazné posouzení evidence tržeb. Z hlediska dopadu jsou nejvýznamnější závazná posouzení v oblasti převodních cen, kterých jsou ročně vydávány řádově desítky.
Datum zvěřejnění: 2018-08-14


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU