Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 38k ZDP (Růžovky)


Rok 2018 nám přináší změny ve způsobu podávání daňového prohlášení. Na řadu přichází možnost prohlášení k dani zpracovávat a uchovávat v elektronické podobě. Základním a nezbytným předpokladem pro to, musí být jednoznačná identifikace poplatníka a připravenost zaměstnavatele. Je nutné, aby k elektronickému prohlášení k dani zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikace konkrétního zaměstnance.

Například se bude jednat o učiněné prohlášení k dani elektronickým podpisem nebo bude jednoznačná identifikace zaměstnance zajištěna elektronicky prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele (tzn. zaměstnavatel přiřadí jednotlivému zaměstnanci kód, podle kterého jej bude evidovat.)

Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů jakou formou prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat.

V souvislosti s prohlášením došlo k rozdělení současného tiskopisu na dva:
• Prohlášení poplatníka (vzor 26, platný od 1. 1. 2018 a platný pouze na jedno zdaňovací období)
• Žádost o roční zúčtování (MFin 25 5457/B vzor 1 – se použije až v roce 2019 pro provedení ročního zúčtování za rok 2018, pokud nebude použit původní starý tiskopis)

Dosud platné tiskopisy vzor 24 a 25 je stále možné dál používat, ale s takzvanými “růžovkami“ se budeme muset rozloučit.
Datum zvěřejnění: 2018-09-27


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU