Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Interpretace I-37 - Časové rozlišování a cizí měna


Tato interpretace vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady k problematice, zda by se zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně měly k datu účetní závěrky přepočítávat na českou měnu závěrkovým kurzem.

Výdaje příštích období a Příjmy příštích období Dle Interpretace je třeba zůstatky účtů Výdaje příštích období a Příjmy příštích období vyjádřené v cizí měně k datu účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.

Náklady příštích období a Výnosy příštích období Zůstatky účtů Náklady příštích období a Výnosy příštích období se k datu účetní závěrky nepřepočítávají, neboť peněžní toky již proběhly. Nemají tedy charakter cizoměnové pohledávky a cizoměnového závazku a není s nimi spojeno žádné kurzové riziko.

Interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví.
Datum zvěřejnění: 2019-01-09


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU