Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Nedodržení zásady neomezeného trvání účetní jednotky


Vzhledem k celosvětově probíhajícímu onemocnění COVID-19 je nutné, aby společnosti zhodnotily výrazné změny v jejich ekonomické činnosti a promítly je pak ve svých účetních závěrkách. Je třeba se zaměřit na základní zásadu neomezeného trvání účetní jednotky, která se využívá při sestavování účetní závěrky. Vedení účetní jednotky musí posoudit, zda je společnost schopná pokračovat ve své činnosti i v dohledné době. Výsledkem takového posouzení pak mohou být tři možné situace:

  • a) Zásada neomezeného trvání účetní jednotky neplatí a není tak vhodná pro sestavení účetní závěrky – bude se postupovat podle § 7 odst. 3 poslední věty zákona o účetnictví.

  • b) Zásada neomezeného trvání účetní jednotky platí, ale existuje určitá pochybnost o pokračování v činnosti společnosti – tato pochybnost se objasní v příloze účetní závěrky.

  • c) Zásada neomezeného trvání účetní jednotky platí a neexistuje pochybnost – účetní závěrka se sestaví obvyklým způsobem.

Datum zvěřejnění: 2020-06-24


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU