Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

OECD zveřejnilo akční plán proti snižování základu daně a transferu zisků (BEPS)


OECD vydalo 19. července 2013 tiskovou zprávu k BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): Národní daňové zákony nedrží krok s globalizací společností a digitální ekonomikou, což vede k mezerám, které mohou být využity nadnárodními společnostmi k umělému snižování daní.

OECD Akční plán proti snižování základu daně a transferu zisků (BEPS) představuje přehled kroků v oblastech, které by měly umožnit vládám dosáhnout potřebných daňových příjmů.

Plán byl připraven na žádost zemí G20 v reakci na probíhající OECD iniciativu. Byl představen na schůzce ministrů financí G20 konané v červenci v Moskvě. Uvádí 15 konkrétních kroků, které by měly poskytnou domácí a mezinárodní nástroje k zabránění společnostem v placení malých nebo žádných daní.

Akční plán se zaměřuje na digitální ekonomiku, která nabízí svět produktů a služeb bez hranic, které příliš často nespadají do daňového režimu žádné konkrétní země umožňují dosáhnout nezdaněných příjmů.

Akční plán bude rovněž rozvíjet nové standardy pro zamezení tzv. dvojímu nezdanění příjmu prostřednictvím vícenásobných odečtů nákladů a umělého využívání smluv o zamezení dvojímu zdanění (treaty-shopping).

Existující smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a současná pravidla pro převodní ceny (transfer pricing) mohou vést k oddělení zisků od činností, které je vytvářejí. Akční plán má záměr uvést zdanitelné zisky do souladu s vykonávanými aktivitami a zabránit tak umělým přesunům zisků pomocí převodu nehmotných aktiv (patentů, autorských práv), rizik a kapitálu ze zemí, ve kterých je hodnota vytvářena, do zemí s výhodnějším daňovým režimem.

Předpokládá se, že daňoví poplatníci budou mít povinnost oznamovat svá opatření v oblasti daňového plánování a pravidla dokumentace v oblasti převodních cen, placené daně ve struktuře po jednotlivých zemích. Zároveň lze očekávat doplnění současného systému mezinárodních dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění o vícestrannou dohodu mezi zeměmi OECD, G20 a dalšími dobrovolně připojenými zeměmi, jako formu implementace opatření, která budou v návaznosti na akční plán přijata.
Datum zvěřejnění: 2013-07-22


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU