Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Daňový balíček pro 2021 upravil daňové odpisy majetku s možností použití již pro přiznání za 2020


Zrychlené odpisy majetku pořízeného v 2020 a 2021 a zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině

Pro nový hmotný majetek (tj. majetek, který nebyl dosud nikým odepisován) zařazený v první a druhé odpisové skupině a který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 lze použít mimořádné odpisy.

Majetek zařazený v první odpisové skupině může poplatník odepsat rovnoměrně bez přerušení během 12 měsíců, namísto standardních 3 let.

Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině lze odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku

Hranice pro hmotný majetek byla zvýšena ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do 80 000 Kč je možné jednorázově odepsat do svých daňových nákladů.

Rovněž hranice pro dokončené technické zhodnocení se zvýšila ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.

Zvýšená hranice lze použít i na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020.

Úprava odpisování nehmotného majetku

Počínaje 1. lednem 2021 byla zrušena kategorie nehmotného majetku a pro nový nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2021 bude postupováno výhradně podle účetních předpisů. Podle účetních pravidel lze postupovat i v případě nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020.

Pro ostatní existující nehmotný majetek a na jeho technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2021 se použije původní znění zákona.
Datum zvěřejnění: 2021-01-11


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU