Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


Zpět

Projekty společnosti AUDIT DANĚ CZ s.r.o.


Společnost získala zakázku na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním v Praze 8 – Kobylisích, kde bude provádět audit projektu „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK, č. CZ.01.06/1.01.00/03.05893, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další významnou zakázkou bude realizace auditu Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarského kraje v rámci Prioritní osy 1.

Datum zvěřejnění: 2013-04-24


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU